Տասնորդական կոտորակը բազմապատկիր 10000-ով:
  
5.13 ·10000 \(= \)