Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տասնորդական կոտորակի և բնական թվի արտադրյալ (տասնորդականներ)

Բարդություն հեշտ

1
2. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը 10-ով, 100-ով, 1000-ով (տասնորդականներ)

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկու տասնորդական կոտորակների արտադրյալ (տասնորդականներ)

Բարդություն հեշտ

2
4. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը ամբողջ թվով

Բարդություն միջին

3
5. Հատակի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
6. Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը 10-ով, 100-ով, 1000-ով,..

Բարդություն միջին

3
7. Տասնորդական կոտորակի և բնական թվի արտադրյալ (հարյուրերորդականներ)

Բարդություն միջին

3
8. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը 0,1; 0,01 և 0,001 կոտորակներով

Բարդություն միջին

3
9. Տասնորդական կոտորակների արտադրյալի արժեքը

Բարդություն միջին

4
10. Բազմանկյան պարագիծը

Բարդություն միջին

4
11. Շարժման խնդիր

Բարդություն միջին

4
12. Արտահայտության բոլոր գործողությունները

Բարդություն միջին

3
13. Ճիշտ է արդյո՞ք հավասարությունը

Բարդություն միջին

3
14. Հավասարման լուծում (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

4
15. Տառային արտահայտություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար