Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Երկու տասնորդական կոտորակների արտադրյալ (տասնորդականներ) 2Մ.
2. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը ամբողջ թվով 3Մ.
3. Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը 10-ով, 100-ով, 1000-ով,.. 3Մ.
4. Տասնորդական կոտորակի և բնական թվի արտադրյալ (հարյուրերորդականներ) 3Մ.
5. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը 0,1; 0,01 և 0,001 կոտորակներով 3Մ.