Լուծիր հավասարումը:
 
t:42.6=7.4:0.5
 
Պատասխան՝ \(t =\)