Ճիշտ է՞ արդյոք հավասարությունը:
 
3.065=1.79
 
Պատասխան՝ հավասարությունը ճիշտ , քանի որ