Գտիր արտահայտության արժեքը:
 
0.137.5+4.881,052
 
Առաջին գործողության արդյունքը՝
 
Երկրորդ գործողության արդյունքը՝
 
Երրորդ գործողության արդյունքը՝