Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Տասնորդական կոտորակի և բնական թվի արտադրյալը Տասնորդական կոտորակի և բնական թվի արտադրյալը
2. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը 10, 100, 1000,... թվերով Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը 10, 100, 1000,... թվերով
3. Երկու տասնորդական կոտորակների արտադրյալը Երկու տասնորդական կոտորակների արտադրյալը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տասնորդական կոտորակի և բնական թվի արտադրյալ (տասնորդականներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տասնորդական կոտորակի և բնական թվի արտադրյալ
2. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը 10-ով, 100-ով, 1000-ով (տասնորդականներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը 10-ով, 100-ով, 1000-ով
3. Երկու տասնորդական կոտորակների արտադրյալ (տասնորդականներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Երկու տասնորդական կոտորակների արտադրյալ
4. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը ամբողջ թվով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը ամբողջ թվով
5. Հատակի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հատակի մակերեսը
6. Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը 10-ով, 100-ով, 1000-ով,.. 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը 10-ով, 100-ով, 1000-ով,..
7. Տասնորդական կոտորակի և բնական թվի արտադրյալ (հարյուրերորդականներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տասնորդական կոտորակի և բնական թվի արտադրյալ (հարյուրերորդականներ)
8. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը 0,1; 0,01 և 0,001 կոտորակներով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը 0,1; 0,01 և 0,001 կոտորակներով
9. Տասնորդական կոտորակների արտադրյալի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել տասնորդական կոտորակների արտադրյալի արժեքը
10. Բազմանկյան պարագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել բազմանկյան պարագիծը
11. Շարժման խնդիր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել մեքենայի անցած ճանապարհը
12. Արտահայտության բոլոր գործողությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Արտահայտության բոլոր գործողությունները
13. Ճիշտ է արդյո՞ք հավասարությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել, ճիշտ է արդյո՞ք հավասարությունը
14. Հավասարման լուծում (տասնորդական կոտորակներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է լուծել հավասարումը
15. Տառային արտահայտություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել տառային արտահայտության արժեքը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը» թեմայից 00:10:00 հեշտ 14Մ. Առաջադրանքներ տասնորդական կոտորակների բազմապատկման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը» թեմայից 00:20:00 միջին 22Մ. Առաջադրանքներ տասնորդական կոտորակների բազմապատկման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը» թեմայից 00:20:00 միջին 28Մ. Առաջադրանքներ տասնորդական կոտորակների բազմապատկման վերաբերյալ