Քառանկյան բոլոր կողմերը իրար հավասար են և կազմում են 9.49 սմ:
 
Գտիր քառանկյան պարագիծը:
 
Պատասխան՝ քառանկյան պարագիծը հավասար է  սմ-ի: