Որոշիր արտահայտության արժեքը.
  
\(-\)15.67 \(+\)7 \(=\)