Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տասնորդական կոտորակների գումարում մինչև 0,1

Բարդություն հեշտ

1
2. Բնական թվի և տասնորդական կոտորակի գումարում

Բարդություն հեշտ

1
3. Տասնորդական կոտորակների գումարում, մինչև 0,01

Բարդություն հեշտ

1
4. Տասնորդական կոտորակների գումարում

Բարդություն միջին

3
5. Ուղղանկյան պարագիծը

Բարդություն միջին

3
6. Բնական թվից հանվում է տասնորդական կոտորակ, մինչև 0,1

Բարդություն միջին

3
7. Տասնորդական կոտորակների տարբերություն՝ մինչև 0,1

Բարդություն միջին

3
8. Հանում (հազարերորդականներ)

Բարդություն միջին

1
9. Տասնորդական կոտորակների գումարումն ու հանումը

Բարդություն միջին

3
10. Բացասական տասնորդական կոտորակի և բնական թվի գումար

Բարդություն միջին

3
11. Տեքստային խնդիր (կգ և գ)

Բարդություն միջին

4
12. Թվերի տարբերության չափով մեծ թիվը

Բարդություն միջին

3
13. Տեքստային խնդիր (կգ և տ)

Բարդություն միջին

5
14. Հավասարում (գումար)

Բարդություն բարդ

6
15. Հավասարում (տարբերություն)

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար