Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Տասնորդական կոտորակների գումարումն ու հանումը Տասնորդական կոտորակների գումարումն ու հանումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տասնորդական կոտորակների գումարում մինչև 0,1 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տասնորդական կոտորակների գումարում
2. Բնական թվի և տասնորդական կոտորակի գումարում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բնական թվի և տասնորդական կոտորակի գումարում
3. Տասնորդական կոտորակների գումարում, մինչև 0,01 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տասնորդական կոտորակների գումարում մինչև 0,01
4. Տասնորդական կոտորակների գումարում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տասնորդական կոտորակների գումարում
5. Ուղղանկյան պարագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյան պարագիծը
6. Բնական թվից հանվում է տասնորդական կոտորակ, մինչև 0,1 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բնական թվից հանվում է տասնորդական կոտորակ
7. Տասնորդական կոտորակների տարբերություն՝ մինչև 0,1 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տասնորդական կոտորակների տարբերություն
8. Հանում (հազարերորդականներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է կատարել հանումը
9. Տասնորդական կոտորակների գումարումն ու հանումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տասնորդական կոտորակների գումարումն ու հանումը
10. Բացասական տասնորդական կոտորակի և բնական թվի գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել բացասական տասնորդական կոտորակի և բնական թվի գումարը
11. Տեքստային խնդիր (կգ և գ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է լուծել տեքստային խնդիրը
12. Թվերի տարբերության չափով մեծ թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել թվերի տարբերության չափով մեծ թիվը
13. Տեքստային խնդիր (կգ և տ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Պետք է լուծել տեքստային խնդիրը
14. Հավասարում (գումար) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է լուծել հավասարումը
15. Հավասարում (տարբերություն) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է լուծել հավասարումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Տասնորդական կոտորակների գումարումն ու հանումը» թեմայից 00:10:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ տասնորդական կոտորակների գումարման և հանման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Տասնորդական կոտորակների գումարումն ու հանումը» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ տասնորդական կոտորակների գումարման և հանման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Տասնորդական կոտորակների գումարումն ու հանումը» թեմայից 00:20:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ տասնորդական կոտորակների գումարման և հանման վերաբերյալ