Փուռը առաջին օրը օգտագործեց \(4,35\) տ ալյուր, երկրորդ օրը՝ 1549 կգ-ով քիչ ալյուր, քան առաջին օրը: Երրորդ օրը փուռը օգտագործեց 1.75 տ-ով քիչ ալյուր, քան առաջին և երկրորդ օրերը միասին:

Ընդամենը քանի՞ տոննա ալյուր օգտագործեց փուռը երեք օրերի ընթացքում:
 
Պատասխան՝  տ ալյուր: