Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Տասնորդական կոտորակների գումարում մինչև 0,1 1Մ.
2. Բնական թվի և տասնորդական կոտորակի գումարում 1Մ.
3. Տասնորդական կոտորակների գումարում, մինչև 0,01 1Մ.
4. Բնական թվից հանվում է տասնորդական կոտորակ, մինչև 0,1 3Մ.
5. Տասնորդական կոտորակների տարբերություն՝ մինչև 0,1 3Մ.