Ուղղանկյան երկարությունը 6.8 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 6 սմ:
 
Որոշիր ուղղանկյան պարագիծը:
 
\(P = \) սմ: