Ընտրիր \(x\)-ի այն արժեքները, որոնց համար 0,14<x<0,15 անհավասարությունը ճիշտ է: