Ո՞ր հատվածի երկարությունն է ավելի մեծ:
 
AB=5683 մմ,KL=569 սմ,XY=78 դմ,TP=2.3 մ
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: