7,87;  7,787,70;  8 թվերից ո՞րը պետք է տեղադրել  -ի փոխարեն, որպեսզի 7,7 \(<\) \(<\)7,8 անհավասարությունը լինի ճիշտ:
 
Պատասխան՝