2.601 թիվը կլորացրու մինչև տասնորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ i