Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվի կլորացում

Բարդություն հեշտ

1
2. Պակասորդով կլորացում՝ մինչև հարյուրերորդականը

Բարդություն հեշտ

1
3. Թվի կլորացում

Բարդություն հեշտ

1
4. Կլորացում մինչև տրված կարգը

Բարդություն հեշտ

1
5. Հավելուրդով կամ պակասորդով կլորացում

Բարդություն հեշտ

1
6. Կլորացման եղանակը

Բարդություն հեշտ

2
7. Կարգային թվանշանի փոփոխությունը

Բարդություն հեշտ

2
8. Հատվածի երկարության կլորացված արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
9. Տասնորդական կոտորակի կլորացումը

Բարդություն հեշտ

2
10. Ուղղանկյան մակերեսը

Բարդություն միջին

3
11. Քանորդի ամենամեծ կարգը

Բարդություն միջին

3
12. Մինչև ո՞ր կարգն է կատարվել կլորացումը

Բարդություն միջին

4
13. Աստղանիշի արժեքը

Բարդություն բարդ

5
14. Կլորացման սխալանքը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար