Գրիր  \(*\) աստղանիշի փոխարեն բոլոր այն թվանշանները, որոնց դեպքում 310 կլորացումը ճիշտ է կատարված:
 
Թվերը գրիր առանց բաց տեղերի, իրարից անջատելով \(;\) նշանով:
  
Պատասխան՝