Որոշիր, թե մինչև ո՞ր կարգն է կատարված կլորացումը՝ 7,61387,614
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: