2849 թիվը կլորացրու մինչև հարյուրավորների կարգը:
 
Պատասխան՝ 2849iiii