Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Թվի կլորացում 1Մ.
2. Պակասորդով կլորացում՝ մինչև հարյուրերորդականը 1Մ.
3. Հավելուրդով կամ պակասորդով կլորացում 1Մ.
4. Մինչև ո՞ր կարգն է կատարվել կլորացումը 4Մ.
5. Կլորացման սխալանքը 6Մ.
6. Հատվածի երկարության կլորացված արժեքը 2Մ.