Որոշիր \(O (0)\) կետի նկատմամբ \(M(\)15,6\()\) կետին համաչափ կետի կոորդինատը:
 
Պատասխան՝ \(M\) կետին համաչափ կետի կոորդինատը -ն է: