Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կետերի կոորդինատների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
2. Կետի կոորդինատը (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն հեշտ

1
3. Կոորդինատների համեմատում (հարյուրավորներ)

Բարդություն հեշտ

1
4. Բացասական տասնորդական կոտորակներ

Բարդություն հեշտ

1
5. Ավելի աջ/ձախ գտնվող կետը (բացասական տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն հեշտ

1
6. Ամենաաջ/ամենաձախ կոորդինատով կետը (տասնորդական կոտորակներ, խառը թվեր)

Բարդություն միջին

1
7. Կետի և նրան համաչափ կետի կոորդինատները

Բարդություն միջին

4
8. Տրված կոորդինատով կետի ընտրություն (տասնորդական կոտորակ)

Բարդություն միջին

4
9. Տասնորդական կոորդինատով կետի նկարագիրը բառերով

Բարդություն միջին

4
10. Տասնորդական կոտորակները կոորդինատային ուղղի վրա

Բարդություն միջին

4
11. Տրված կոորդինատով կետի անվանումը (տասնորդական կոտորակ)

Բարդություն միջին

3
12. Համաչափ կետը

Բարդություն միջին

3
13. Սկզբնակետից ավելի հեռու կետը (տասնորդական կոտորակ և ամբողջ թիվ)

Բարդություն միջին

3
14. Տրված կետի նկատմամբ համաչափ կետի կոորդինատը

Բարդություն միջին

4
15. Անհավասարում (տառի արժեքը)

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար