Կոորդինատային ուղղի վրա -3,15 թիվը գտնվում է -36,15 թվից (ընտրիր պնդման ճիշտ շարունակությունը)