Պարզիր, թե a-ի ո՞ր արժեքներն են բավարարում a+(159.9)>159.9 անհավասարությանը: