Ենթադրենք, թե դու պատրաստվում ես ելույթի «Եղանակը հունիսին» թեմայով:
 
Ամբողջ ամսվա ընթացքում դու հավաքել ես տվյալներ եղանակի, խոնավության և ճնշման վերաբերյալ: Ստացված տվյալները ներկայացրու հետևյալ աղյուսակի տեսքով (բերված է աղյուսակի մի մասը, հունիս ամսվա առաջին շաբաթվա վերաբերյալ):
  
Եղանակը \(2014\) թ. հունիսին
 
Ամսաթիվ
Ջերմաստիճան \((\)°C\()\)
Խոնավություն (%)
Ճնշում (մմ)
\(1\)
\(+16\)
\(25\)
\(759\)
\(2\)
\(+17\)
\(30\)
\(759\)
\(3\)
\(+15\)
\(30\)
\(759\)
\(4\)
\(+14\)
\(30\)
\(759\)
\(5\)
\(+17\)
\(26\)
\(759\)
\(6\)
\(+18\)
\(35\)
\(760\)
\(7\)
\(+16\)
\(32\)
\(760\)
 
Իհարկե, դու կարող ես աղյուսակը ներկայացնել ամբողջ ամսվա համար, գծել այն մեծ պաստառի վրա և ներկայացնել աշխարհագրության դասին: Բայց արդյո՞ք քո համադասարանցիները և ուսուցիչը կկարողանան ընկալել քո ներկայացրած տվյալները և պատկերացում կազմել հունիս ամսվա եղանակի մասին: Հավանաբար, ոչ:
 
Բանն այն է, որ քո ներկայացրած տվյալները, լինելով ամբողջական, հավաստի և լիարժեք, այնուամենայնիվ ակնառու չեն և, ըստ էության, հետաքրքիր չեն լինի քո ելույթը լսողների համար:  
 
Ելույթն ավելի ակնառու և հեշտ ընկալելի կարելի է դարձնել, եթե օգտագործես գրաֆիկներ և դիագրամներ:
Շրջանաձև դիագրամներ
Դիագրամները ապահովում են ակնառու պատկերացում մեծությունների կախվածությունների վերաբերյալ: 
Մեծությունների հարաբերության ներկայացումը շրջանի մասերի միջոցով կոչվում է շրջանաձև դիագրամ:
Ուշադրություն
Շրջանաձև դիագրամները օգտագործում են այն դեպքերում, երբ համեմատվող մեծությունների գումարը տալիս է \(100\) %:
Ներքևի դիագրամը ցույց չի տալիս որոշակի ամպամածությամբ օրերի քանակը:
Սակայն, այն ցույց է տալիս, թե այս կամ այն ամպամածությամբ օրերը ամբողջի քանի տոկոսն են կազմում:
 
գգգծ.png
 
Որոշակի ամպամածությամբ օրերն ունեն իրենց գույնը և նույնիսկ առանց թվային արժեքների. կարելի է որոշակի պատկերացում կազմել ամսվա ընթացքում ամպամածության վերաբերյալ:
 
Շրջանաձև դիագրամների հիմնական առավելությունը ակնառու լինելն է:
Տվյալների ճշգրտությունն ապահովելու համար հաճախ օգտագործում են սյունակաձև դիագրամները:
Սյունակաձև դիագրամներ.
 
սյ.png
 
Սյունակաձև դիագրամները (սյունապատկերները) կազմված են նույն լայնությամբ զուգահեռ ուղղանկյուններից (սյունակներից): Յուրաքանչյուր սյունակ ցույց է տալիս տվյալների որոշակի տեսակ (օրինակ՝ ամպամածության տեսակը): Տվյալների տեսակները դասակարգված են հորիզոնական առանցքի վրա: 
 
Սյունակի բարձրությունը ցույց է տալիս տվյալների որոշակի տեսակի արժեքը (օրինակ՝ որոշակի ամպամածությամբ օրերի քանակը):
Արժեքները տեղադրվում են ուղղահայաց առանցքի վրա:
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: