Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Շրջանաձև դիագրամ

Բարդություն հեշտ

1
2. Հարցեր դիագրամի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
3. Սիրած միրգը

Բարդություն հեշտ

1
4. Աղյուսակի լրացում

Բարդություն միջին

4
5. Մաթեմատիկայի գնահատականները

Բարդություն միջին

4
6. Գնահատականների սյունակաձև դիագրամը

Բարդություն միջին

4
7. Մարդկանց արյան խումբը

Բարդություն միջին

3
8. Ամենասիրած առարկան

Բարդություն միջին

4
9. Տղամարդկանց ու կանանց մեքենաները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Դիագրամներ» թեմայից

Բարդություն միջին

6

Նյութեր ուսուցչի համար