Երկրագնդում ապրող մարդկանց  46 % -ի արյան խումբը \(0\)-ն է, մոտ 34 %-ինը \(А\)-ն է, մոտ 17 % -ինը՝ \(B\)-ն է և մոտ 3 % -ն ունի ամենահազվագյուտ արյան խումբը՝ \(АВ\)-ն:
 
Ո՞րն է այս տվյալներն արտահայտող շրջանաձև դիագրամը: