Նայիր դիագրամին և ընտրելով ճիշտ պատասխանները՝ լրացրու աղյուսակը:
 
սը.png
  
Առարկա                                    Աշակերտների թիվը                                
Աշխարհագրություն
Ֆիզիկա