գծծծ.png
 
1. Մաթեմատիկայից «չորս» գնահատականը ստացել է/են.
 
 
2. Մաթեմատիկայից «հինգ» գնահատական ստացել է/են.