Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Շրջանաձև դիագրամ 1Մ.
2. Հարցեր դիագրամի վերաբերյալ 1Մ.
3. Մարդկանց արյան խումբը 3Մ.
4. Սիրած միրգը 1Մ.