Բերված տվյալները ներկայացված են հետևյալ գրաֆիկի տեսքով:
 
գր.png
 
Ո՞րն է կախյալ փոփոխականի ամենամեծ արժեքը:
 
Պատասխան՝  կմ: