Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տվյալների ներկայացման եղանակներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Պետք է ընտրել գրաֆիկը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գրաֆիկի ուղղահայաց առանցքի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
4. Գրաֆիկի անվանումն ու տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
5. Անկախ և կախյալ մեծություններ

Բարդություն հեշտ

2
6. «Օդի ջերմաստիճանը» գրաֆիկը

Բարդություն հեշտ

1
7. Շարժման գրաֆիկի տարրերը

Բարդություն միջին

4
8. Շարժման գրաֆիկը, անհայտ է ժամը

Բարդություն միջին

4
9. Կախյալ մեծության ամենափոքր և ամենամեծ արժեքները

Բարդություն միջին

4
10. Եկամուտի գրաֆիկը

Բարդություն միջին

4
11. Եկամուտը տանձերի վաճառքից

Բարդություն միջին

4
12. Գրաֆիկի ընթերցում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Գրաֆիկներ» թեմայից

Բարդություն միջին

11

Նյութեր ուսուցչի համար