Բերված տվյալները ներկայացված են ներքևի գրաֆիկի տեսքով:
 
գր.png
 
Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում գրաֆիկը՝ :