Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Տվյալների ներկայացման եղանակներ 1Մ.
2. Պետք է ընտրել գրաֆիկը 1Մ.
3. Շարժման գրաֆիկի տարրերը 4Մ.
4. Շարժման գրաֆիկը, անհայտ է ժամը 4Մ.
5. Գրաֆիկի ուղղահայաց առանցքի արժեքը 1Մ.