Սա ավտոմեքենայի շարժման գրաֆիկն է: 
 
գր.png
 
Պատասխանիր գրաֆիկի վերաբերյալ այս հարցերին:
 
1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում տրված գրաֆիկը՝ :
 
2. Ամենաշատը քանի՞ կմ-ի համար է կազմված տրված գրաֆիկը՝  կմ:
 
3. Ամենաշատը քանի՞ ժամի համար է կազմված տրված գրաֆիկը՝  ժ:
 
4. Ի՞նչ երկարությամբ հատվածների է բաժանված ուղղահայաց առանցքը՝  կմ:
 
5. Ի՞նչ երկարությամբ հատվածների է բաժանված հորիզոնական առանցքը՝  ժ: