Ըստ ներքևի նկարագրի՝ պարզիր տվյալների ներկայացման եղանակը:             
 
Կազմված է նույն լայնությամբ զուգահեռ ուղղանկյուններից:
 
Պատասխան՝