Տվյալների ներկայացման տրված ձևերից ո՞րն է գրաֆիկը: