Արդյո՞ք այս իրադարձությունը պատահույթ է:
 
Զուգահեռ ուղիղները հատվում են:
 
Տեղադրիր «է» կամ «չէ»:
 
Պատասխան՝ իրադարձությունը պատահույթ :