Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պատահույթի գաղափարը

Բարդություն հեշտ

1
2. Իրադարձության տեսակը

Բարդություն հեշտ

1
3. Հավաստի իրադարձություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Պատահույթ, հավաստի և անհնար իրադարձություններ, պատահական փորձեր

Բարդություն հեշտ

1
5. Պատահույթի ելքերը (զառ)

Բարդություն միջին

4
6. Պատահույթի ելքերը

Բարդություն միջին

4
7. Պատահույթներ բաժանելիության վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

6
8. Պատահույթների ելքերը (թվեր)

Բարդություն բարդ

6
9. Ելքերի թիվը (թվերով քարտեր)

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Պատահույթ» թեմայից

Բարդություն միջին

11

Նյութեր ուսուցչի համար