Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Պատահույթի գաղափարը 1Մ.
2. Իրադարձության տեսակը 1Մ.
3. Անհնար իրադարձություն 1Մ.
4. Պատահույթի ելքերը 4Մ.
5. Պատահույթի ելքերը (զառ) 4Մ.