Քարտերի վրա գրված են \(1\)-ից \(10\) թվերը՝ յուրաքանչյուրը \(1\) անգամ:
 
Լևոնը հերթով հանեց երկու քարտ:
 
Քանի՞ ելքի դեպքում դրանց գումարը հավասար կլինի 14-ի:
  
Պատասխան՝  ելք: