Պարկում լցված են բիլյարդի 14 համարակալված գնդիկներ: Պատահականորեն պարկից հանում են մեկ գնդիկ:
 
Քանի՞ հնարավոր ելքեր ունեն հետևյալ պատահույթները:
 
1. «Համարը զույգ թիվ է»՝  ելք:
 
2. «Համարը բաժանվում է \(5\)-ի»՝  ելք:
 
3. «Համարը բաժանվում է 18-ի»՝  ելք:
  
4. «Համարը փոքր է կամ հավասար վեցից»՝  ելք:
 
5. «Համարը մեծ է 3-ից և փոքր է 8-ից»՝  ելք:
 
6. «Համարը պարզ թիվ է»՝  ելք: