Նշիր հետևյալի մասին ճիշտ տարբերակը.
 
Թիրախին կրակելը
 
Պատասխան՝ տրվածը  է: