Զառը գլորում են և նրա նիստի վրա բացվում է 1,2,3,4,5,6 թվերից մեկը:
 
Քանի՞ ելք կա, որ նիստի վրա բացված թիվը բաժանվում է \(3\)-ի:
 
Պատասխան՝ i ելք: