Պարկում լցված են 14 համարակալված գնդիկներ: Պատահականորեն պարկից հանում են մեկ գնդիկ:
 
Քանի՞ հնարավոր ելք ունի հետևյալ պատահույթը:
 
«Գնդիկի համարը զույգ թիվ է»՝  ելք: