Տուփում կան 1-ից 22-ը համարակալված քարտեր: Տուփից պատահականորեն հանում են մեկ քարտ և նայում նրա համարին:
 
Քանի՞ հնարավոր ելք ունի հետևյալ պատահույթը:
 
«Քարտի համարը զույգ թիվ է»՝  ելք: