Զառը գլորում են \(1\) անգամ: 
Որքա՞ն է հավանականությունը, որ բացված թիվը  մեծ է \(4\) -ից:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
    
P=ii